அலையின் கருத்துக்களம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ச‌ச்‌சினு‌க்கு பார‌த் ர‌த்னா வழ‌ங்க கோ‌ரி‌க்கை

Go down

ச‌ச்‌சினு‌க்கு பார‌த் ர‌த்னா வழ‌ங்க கோ‌ரி‌க்கை Empty ச‌ச்‌சினு‌க்கு பார‌த் ர‌த்னா வழ‌ங்க கோ‌ரி‌க்கை

Post by VeNgAi Wed Dec 22, 2010 5:17 am

கி‌ரி‌க்கெ‌ட் போ‌ட்டிக‌ளி‌‌ல் மக‌த்தான சாதனைக‌ள் படை‌‌த்து வரு‌ம் ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்கரு‌க்கு நா‌ட்டி‌ன் ‌மிக உய‌ரிய பார‌த் ர‌த்னா ‌விருது வழ‌ங்க‌ப்பட வே‌ண்டு‌‌ம் எ‌ன்று கோ‌ரி‌க்கை எழு‌ந்து‌ள்ளது.ந‌ே‌ற்று நட‌ந்த தென் ஆ‌ப்‌பி‌ரி‌க்காவு‌க்கு எ‌திரான முதலாவது டெ‌ஸ்‌ட் ‌கி‌ரி‌க்கெ‌ட் பே‌ட்டி‌யி‌ல் ‌விளையாடிய ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் ச‌ர்வதேச போ‌ட்டி‌யி‌ல் தமது 50வது சத‌த்தை ‌நிறைவு செ‌ய்தா‌ர்.

இது ‌கி‌ரி‌க்கெ‌‌ட்டி‌ல் இது அ‌ரிய சாதனையாக கரு‌த்த‌ப்படு‌ம் ‌நிலை‌யி‌ல் ச‌ச்‌சினை கெளர‌வி‌க்கு‌ம் வகை‌யி‌ல் இ‌ந்‌தியா‌வி‌ல் ‌மிக உய‌ரிய பார‌த் ர‌த்னா ‌விருது அவரு‌க்கு வழ‌ங்க‌ப்பட வே‌ண்டு‌ம் எ‌‌ன்று கோ‌‌ரி‌க்கை எழு‌ந்து‌ள்ளது.

டெ‌ல்‌லி‌‌யி‌ல் செ‌ய்‌தியாள‌ர்க‌ளிட‌‌ம் பே‌சிய இ‌ந்‌திய ‌கி‌ரி‌க்கெ‌ட் வா‌ரிய‌த்‌தி‌ன் துணை‌த் தலைவ‌ர் ரா‌ஜி‌வ் சு‌க்லா, இ‌ந்த கோ‌ரி‌க்கை கு‌றி‌த்து ம‌த்‌திய அரசு ப‌ரி‌சீ‌லி‌க்க வே‌ண்‌டு‌ம் எ‌ன்று தெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.

இது ப‌ற்‌றி கரு‌த்து தெ‌ரி‌‌வி‌த்த ம‌த்‌திய தகவ‌ல் ஒ‌ளிபர‌ப்பு‌த்துறை அமை‌ச்ச‌ர் அ‌ம்‌பிகா சோ‌னி, ச‌‌ச்‌சினு‌க்கு பார‌த் ர‌த்னா வழ‌ங்குவது கு‌றி‌த்து ம‌த்‌திய அரசுதா‌ன் இறு‌தி முடிவு செ‌ய்ய வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று‌ம் அ‌வ்வாறு ‌விருது வழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்‌டா‌ல் தாமு‌ம் ம‌கி‌ழ்‌ச்‌சி அடைவே‌ன் எ‌ன்று‌ம் தெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
VeNgAi
VeNgAi
பண்பாளர்
பண்பாளர்


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum