அலையின் கருத்துக்களம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் 47 வது சத‌ம்

Go down

ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் 47 வது சத‌ம்  Empty ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் 47 வது சத‌ம்

Post by kaavalan Mon Feb 28, 2011 5:35 am

இ‌ங்‌கிலா‌‌ந்து அ‌ணி‌க்கு எ‌திரான உலக கோ‌ப்பை ‌கி‌ரி‌க்கெ‌ட் போ‌ட்டி‌யி‌ல் இ‌ந்‌திய ‌வீர‌ர் ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் தனது 47வது சத‌த்தை ‌நிறைவு செ‌ய்தா‌ர். கி‌ரி‌க்கெ‌ட் வரலா‌ற்‌றி‌ல் இதுவரை யாரு‌‌ம் எ‌ட்டாத சாதனையை ச‌ச்‌சி‌ன் படை‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
பூவா தலையா வெ‌ன்று முத‌லி‌ல் பே‌ட்டி‌ங் செ‌ய்த சேவா‌‌க், ஆ‌ண்ட‌ர்ச‌ன் ‌வீ‌‌சிய முத‌ல் ஓவ‌ரிலேயே மூ‌ன்று முறை க‌ண்ட‌த்த‌ி‌ல் இரு‌‌ந்து த‌ப்‌பினா‌ர்.

இரு‌ந்தாலு‌ம் தனது அ‌திரடி ஆ‌ட்ட‌த்தை தொட‌ர்‌ந்து வ‌ந்தா‌ர் சேவா‌க். இதை‌த் தொட‌ர்‌ந்து ப‌ந்து‌‌வீ‌ச்சாளரை மா‌ற்‌றிய அ‌ணி‌த் தலைவ‌ர் ‌ஸ்‌ட்ரா‌‌ஸ், சேவா‌க் ‌வி‌க்கெ‌ட் ‌விழவை‌த்தா‌ர்.

டிமோதி பிரெஸ்னன் ப‌ந்‌தை ‌சி‌‌லி‌ப்‌பி‌ல் த‌ட்ட முய‌ன்றபோது ‌‌வி‌க்கெ‌ட் ‌‌கீ‌ப்ப‌ர் மா‌த்யூ ‌‌பிரைய‌‌ரிட‌ம் கே‌ட்‌ச் கொ‌டு‌த்து வெ‌ளியே‌றினா‌ர் சேவா‌க்.

சேவா‌க் 26 ப‌ந்‌தி‌ல் 35 ‌ர‌ன்கள‌் எடு‌த்தா‌ர். இ‌தி‌ல் 6 பவு‌ண்ட‌ரிக‌ள் அட‌ங்கு‌ம். இதை‌த் தொட‌ர்‌ந்து கள‌ம் இற‌ங்‌கிய க‌ம்‌பீ‌ர் அ‌திரடியாக ‌விளையாடி அரை சத‌ம் எடு‌த்தா‌ர்.

தனது 22 அரை சத‌த்தை பூ‌ர்‌த்‌தி செ‌ய்த க‌ம்‌பீ‌ர் துர‌தி‌ர்‌ஷ்டவசமாக ‌ஸ்வா‌ன் ப‌ந்‌தி‌ல் போ‌ல்டு ஆனா‌ர். 61 ப‌ந்‌தி‌ல் 51 எடு‌த்த க‌ம்‌பீ‌ர் 5 பவு‌ண்ட‌ரிகளை ‌விளா‌சினா‌‌ர்.

மறுமுனை‌யி‌‌ல் அபாரமாக ‌விளையாடிய ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் தனது 47வது சத‌த்தை பூ‌ர்‌த்‌தி செ‌ய்தா‌ர்.

உலக கோ‌ப்பை ‌‌‌‌கி‌ரி‌க்கெ‌ட் போ‌ட்டி‌யி‌ல் ச‌ச்‌சி‌ன் அடி‌க்கு‌ம் 5வது சத‌ம் இதுவாகு‌ம்.

கி‌ரி‌க்கெ‌ட் வரலா‌ற்‌றி‌ல் இதுவரை யாரு‌‌ம் எ‌ட்டாத சாதனையை ச‌ச்‌சி‌ன் படை‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

93 சரை சத‌‌ம் எ‌டு‌த்து‌ள்ள ச‌ச்‌சி‌ன் ஒருநா‌ள் போ‌ட்டி‌யி‌ல் மொ‌த்த‌ம் 20585 ர‌ன் கு‌வி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

ச‌ச்‌சி‌ன் டெ‌ண்டு‌ல்க‌ர் 47 வது சத‌ம்  Sachin004
kaavalan
kaavalan
முக்கிய பிரமுகர்
முக்கிய பிரமுகர்


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum